լրումն

լրումն

Dasnabedian 1995: 440

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,11 16,21 18,20
plénitude, totalité, comble

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼՐՈՒՄՆ — I. (լրման.) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. πλήρωμα . Լրանալն, եւ Լրութիւն. լիութիւն, բովանդակութիւն. եւ Կատարումն. *Լրումն, որ զամենայն յամենայնի լնու: Ի նմա հաճաւ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԼԱՆԵՄ — (ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԳԻՍՏ — (գստեան, կամ գստի, ից.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c գ. ἁνάπαυσις, ἁνάπαυμα, κατάπαυσις requies. Հանգչելն. դադարումն. դուլ եւ դադար. հանդարտութիւն. անդորրութիւն. խաղաղութիւն. ... *Շաբաթ՝ հանգիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՎԵՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1044 Chronological Sequence: 7c գ. Չունելն զվերադիր կամ զյաւելուած. *Ի չորրորդ աւուրն լուսնի եդ ... վասն զի ʼի նմին աւուր հանդիպի ըստ եբրաեցւոց չորեքտասան նիսանի լրումն (լուսնի), եւ անվերադարութիւն: Դնէ զնա գլուխ բոլորի (շրջանի), լրումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱՐՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 1 0392 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. Աւարտելն, աւարտիլն. աւարտ. վախճան. յանգ. կատարումն. լրումն իբր պսակ. ծայր. *Սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն. Յհ. իմ. եկեղ.: *Բանիս աւարտումն առնեմ. Մաշտ.: *Պատուհաս իմոցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ԲՆԱԿԵՄ ԲՆԱԿԻՄ. οἱκέω, κατοικέω, ἑνοικέω habito, inhabito, σκηνόω, κατασκηνόω commoveor tamquam in tabernaculo, καταλύω diversor եւն. որ եւ ԲՆԱԿԱՆԱԼ. Բնակ լինել, նստել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0888 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. πλήρωμα, πλησμονή plenitudo. Լի գոլն. լիր. բովանդակութիւն. անպակաս լրութիւն. յորդառատ առաւելութիւն. բովանդակութիւն. առատութիւն. ճոխութիւն. լիք ըլլալը. ... *Ի լիութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲՈԿ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. ԱՄԲՈԿ կամ ԱՄԲՈՎԿ, կամ ԱՆԲՈԿ (գործոյ). Ամբողջ լրումն՝ կամ փոյթ եւ նպաստ ʼի կատարումն գործոյ դիտելոյ՝ կիտադրելոյ՝ ժամադրելոյ. դիտաւորութիւն. նպատակ. կէտ. ... *Ոչինչ ժամանեաց հասանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 5c, 6c, 12c գ. παντέλεια summa perfectio, integritas, ingens sumtus Որպէս ծայրագոյն կատարելութիւն. *Տեսանես զամենակատարութիւն հոգւոյն. Լմբ. սղ.: Ամբողջութիւն. անարատութիւն. եւ լրումն կատարելութեան յիւրում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὁχυρόομαι munior, firmor, circumsepior, circumvallor Ամո՛ւր լինել. ամրութիւն զգենուլ. զինիլ. պնդիլ. զգուշանալ. պատիլ. յապահովիլ. ամըրնալ, պատրաստուիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԼՐԱՐԿԵԱԼ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: 13c Իբր անլիանալի. խոր եւ լայնածաւալ. *Որպէս աւետաբեր լրումն անլրարկելոյ: Անլրարկեալ արտափայլումն սիրոյ. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.